Hasselt living lab: een proeftuin voor oplossingen
naar een milieuvriendelijke levensstijl

Plaats:

Location: Hasselt, Belgium
Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University

Milieugebieden die we aanpakken

Klimaatactie, duurzaam vervoer, verontreiniging (met name luchtverontreiniging)

Samenvatting

De Hasseltse proeftuin is opgericht in 2016, en wordt sindsdien beheerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt met de actieve steun van de stad Hasselt. De proeftuin wil milieuvriendelijke en duurzame levensstijlen bij burgers aanmoedigen door het co-creëren en implementeren van een reeks gedragsinterventies. De proeftuin richt zich op een waaier van klimaatveranderingskwesties, maar wat het I-CHANGE project betreft, focust het vooral op de promotie van duurzaam transport en luchtkwaliteit (vervuiling). Door middel van haar activiteiten wil de proeftuin effectieve manieren vinden om actieve vervoerswijzen en meer milieuvriendelijke reispatronen en levensstijlen voor burgers aan te moedigen die emissies en hun blootstelling aan verontreinigende stoffen verminderen. De operationele aanpak van de proeftuin is burgergericht, waarbij burgers bij elk aspect van de oplossingen worden betrokken, vanaf de conceptualisering, het ontwerp, het testen en de implementatie ervan. Gedragsinterventies en slimme oplossingen worden mede ontwikkeld in de proeftuin met behulp van een scala aan instrumenten, zoals luchtkwaliteit (vervuiling) sensoren, meteorologische sensoren, smartphone apps en web-based tools, enz. We werken samen met lokale en regionale instanties aan soortgelijke bestaande initiatieven en ook met andere proeftuinen.

Hoe deelnemen?

In het najaar van 2022 zijn de verlovingsbijeenkomsten van start gegaan. Neem voor meer informatie over deelname contact op met het Living Lab-team via email.

 

 

Experimenten

De activiteiten zullen gericht zijn op de co-creatie, co-uitvoering en monitoring van oplossingen om de milieugebieden aan te pakken die specifiek door de proeftuin worden aangepakt (luchtvervuiling, duurzaam vervoer), wat op zijn beurt de aanpassing aan het klimaat bevordert. Wij geloven dat informatie en een verhoogd bewustzijn over de blootstelling aan vervuilende stoffen in verschillende verplaatsingsgerelateerde micro-omgevingen burgers kunnen beïnvloeden in de richting van een milieuvriendelijkere mobiliteitsstijl. We streven naar het co-design en de implementatie van doeltreffende oplossingen, ondersteund door bewijsmateriaal gegenereerd uit gegevensverzameling met behulp van een reeks sensoren (goedkope luchtkwaliteitsensoren, meteorologische sensoren en web-based crowd sourcing platformen). De verspreiding van wetenschappelijke kennis (in het bijzonder de impact van oplossingen), gegenereerd op basis van de proeftuinactiviteiten, biedt meerdere voordelen die vervolgens worden gebruikt om oplossingen op te schalen op stedelijk en regionaal niveau.

Achtergrond

De provincie Limburg in België (waarvan Hasselt de hoofdstad is) heeft een unieke ruimtelijke context die gekenmerkt wordt door een scheefgetrokken en sterk verspreide bebouwing. Hierdoor is het reizen in deze regio sterk afhankelijk van flexibele en snellere transportmiddelen zoals gemotoriseerde voertuigen. Bovendien is het openbaar vervoer in de regio moeilijk op een kosteneffectieve manier te organiseren. Dit leidt ook tot een toename van de verkeersgerelateerde emissies en verontreinigende stoffen op belangrijke locaties (zoals scholen, winkelstraten in de binnenstad, enz.). Deze situatie is uitdagend, en vereist geconcentreerde inspanningen om duurzame middelen van persoonlijk vervoer te promoten. De proeftuin Hasselt (als onderdeel van het Instituut voor Mobiliteit) is opgericht met het oog op het aanpakken van dit probleem, aangezien het een proeftuin biedt voor het mede-ontwikkelen van oplossingen die eco-vriendelijke mobiliteitslevensstijlen promoten. Met een brede expertise op het gebied van vervoer, worden een reeks van instrumenten ontwikkeld die helpen bij het co-creëren van oplossingen en het testen van toekomstige beleidsscenario’s.

Partners

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Universiteit Hasselt

Contact

Muhammad Adnan
e-mail: muhammad.adnan@uhasselt.be
Davy Janssens
e-mail: davy.janssens@uhasselt.be
IMOB
e-mail: imob@uhasselt.be

Hasselt Living Lab

(English only)

Contact

13 + 5 =

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037193.