Hasselt living lab: een proeftuin voor oplossingen
naar een milieuvriendelijke levensstijl

Plaats:

Location: Hasselt, Belgium
Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University

Milieugebieden die we aanpakken

Klimaatactie, duurzaam vervoer, verontreiniging (met name luchtverontreiniging)

Samenvatting

De Hasseltse proeftuin is opgericht in 2016, en wordt sindsdien beheerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt met de actieve steun van de stad Hasselt. De proeftuin wil milieuvriendelijke en duurzame levensstijlen bij burgers aanmoedigen door het co-creëren en implementeren van een reeks gedragsinterventies. De proeftuin richt zich op een waaier van klimaatveranderingskwesties, maar wat het I-CHANGE project betreft, focust het vooral op de promotie van duurzaam transport en luchtkwaliteit (vervuiling). Door middel van haar activiteiten wil de proeftuin effectieve manieren vinden om actieve vervoerswijzen en meer milieuvriendelijke reispatronen en levensstijlen voor burgers aan te moedigen die emissies en hun blootstelling aan verontreinigende stoffen verminderen. De operationele aanpak van de proeftuin is burgergericht, waarbij burgers bij elk aspect van de oplossingen worden betrokken, vanaf de conceptualisering, het ontwerp, het testen en de implementatie ervan. Gedragsinterventies en slimme oplossingen worden mede ontwikkeld in de proeftuin met behulp van een scala aan instrumenten, zoals luchtkwaliteit (vervuiling) sensoren, meteorologische sensoren, smartphone apps en web-based tools, enz. We werken samen met lokale en regionale instanties aan soortgelijke bestaande initiatieven en ook met andere proeftuinen.

Hoe deelnemen?

In het najaar van 2022 zijn de verlovingsbijeenkomsten van start gegaan. Neem voor meer informatie over deelname contact op met het Living Lab-team via email.

Experimenten

De activiteiten zullen gericht zijn op de co-creatie, co-uitvoering en monitoring van oplossingen om de milieugebieden aan te pakken die specifiek door de proeftuin worden aangepakt (luchtvervuiling, duurzaam vervoer), wat op zijn beurt de aanpassing aan het klimaat bevordert. Wij geloven dat informatie en een verhoogd bewustzijn over de blootstelling aan vervuilende stoffen in verschillende verplaatsingsgerelateerde micro-omgevingen burgers kunnen beïnvloeden in de richting van een milieuvriendelijkere mobiliteitsstijl. We streven naar het co-design en de implementatie van doeltreffende oplossingen, ondersteund door bewijsmateriaal gegenereerd uit gegevensverzameling met behulp van een reeks sensoren (goedkope luchtkwaliteitsensoren, meteorologische sensoren en web-based crowd sourcing platformen). De verspreiding van wetenschappelijke kennis (in het bijzonder de impact van oplossingen), gegenereerd op basis van de proeftuinactiviteiten, biedt meerdere voordelen die vervolgens worden gebruikt om oplossingen op te schalen op stedelijk en regionaal niveau.

Het Hasselt Living Lab, beheerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt, heeft de handen in elkaar geslagen met de lokale technische secundaire school Campus Hast voor een diepgaande samenwerking. Zowel leerlingen als leerkrachten zullen gedurende het volledige schooljaar (september 2023 – juni 2024) GPS- en meteo-gegevens verzamelen. Digitale sensoren zoals Meteotrackers en smart citizen kits zullen worden gebruikt in het kader van deze samenwerking, waarbij leerlingen en leerkrachten niet alleen gegevens zullen verzamelen, maar deze ook op een innovatieve manier zullen gebruiken om de bevindingen van de analyse te integreren en zo het leren van leerlingen over klimaatverandering te verbeteren.

Deze samenwerking zal ook deel uitmaken van het project ‘Limburg Stemt Af’, een jaarlijks STEM-project dat onderwijs en bedrijfsleven samenbrengt om onderwijskansen te creëren voor Limburgs technologisch talent.

Achtergrond

De provincie Limburg in België (waarvan Hasselt de hoofdstad is) heeft een unieke ruimtelijke context die gekenmerkt wordt door een scheefgetrokken en sterk verspreide bebouwing. Hierdoor is het reizen in deze regio sterk afhankelijk van flexibele en snellere transportmiddelen zoals gemotoriseerde voertuigen. Bovendien is het openbaar vervoer in de regio moeilijk op een kosteneffectieve manier te organiseren. Dit leidt ook tot een toename van de verkeersgerelateerde emissies en verontreinigende stoffen op belangrijke locaties (zoals scholen, winkelstraten in de binnenstad, enz.). Deze situatie is uitdagend, en vereist geconcentreerde inspanningen om duurzame middelen van persoonlijk vervoer te promoten. De proeftuin Hasselt (als onderdeel van het Instituut voor Mobiliteit) is opgericht met het oog op het aanpakken van dit probleem, aangezien het een proeftuin biedt voor het mede-ontwikkelen van oplossingen die eco-vriendelijke mobiliteitslevensstijlen promoten. Met een brede expertise op het gebied van vervoer, worden een reeks van instrumenten ontwikkeld die helpen bij het co-creëren van oplossingen en het testen van toekomstige beleidsscenario’s.

Plaats:

Location: Hasselt, Belgium
Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University

Milieugebieden die we aanpakken

Klimaatactie, duurzaam vervoer, verontreiniging (met name luchtverontreiniging)

Samenvatting

De Hasseltse proeftuin is opgericht in 2016, en wordt sindsdien beheerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt met de actieve steun van de stad Hasselt. De proeftuin wil milieuvriendelijke en duurzame levensstijlen bij burgers aanmoedigen door het co-creëren en implementeren van een reeks gedragsinterventies. De proeftuin richt zich op een waaier van klimaatveranderingskwesties, maar wat het I-CHANGE project betreft, focust het vooral op de promotie van duurzaam transport en luchtkwaliteit (vervuiling). Door middel van haar activiteiten wil de proeftuin effectieve manieren vinden om actieve vervoerswijzen en meer milieuvriendelijke reispatronen en levensstijlen voor burgers aan te moedigen die emissies en hun blootstelling aan verontreinigende stoffen verminderen. De operationele aanpak van de proeftuin is burgergericht, waarbij burgers bij elk aspect van de oplossingen worden betrokken, vanaf de conceptualisering, het ontwerp, het testen en de implementatie ervan. Gedragsinterventies en slimme oplossingen worden mede ontwikkeld in de proeftuin met behulp van een scala aan instrumenten, zoals luchtkwaliteit (vervuiling) sensoren, meteorologische sensoren, smartphone apps en web-based tools, enz. We werken samen met lokale en regionale instanties aan soortgelijke bestaande initiatieven en ook met andere proeftuinen.

Achtergrond

De provincie Limburg in België (waarvan Hasselt de hoofdstad is) heeft een unieke ruimtelijke context die gekenmerkt wordt door een scheefgetrokken en sterk verspreide bebouwing. Hierdoor is het reizen in deze regio sterk afhankelijk van flexibele en snellere transportmiddelen zoals gemotoriseerde voertuigen. Bovendien is het openbaar vervoer in de regio moeilijk op een kosteneffectieve manier te organiseren. Dit leidt ook tot een toename van de verkeersgerelateerde emissies en verontreinigende stoffen op belangrijke locaties (zoals scholen, winkelstraten in de binnenstad, enz.). Deze situatie is uitdagend, en vereist geconcentreerde inspanningen om duurzame middelen van persoonlijk vervoer te promoten. De proeftuin Hasselt (als onderdeel van het Instituut voor Mobiliteit) is opgericht met het oog op het aanpakken van dit probleem, aangezien het een proeftuin biedt voor het mede-ontwikkelen van oplossingen die eco-vriendelijke mobiliteitslevensstijlen promoten. Met een brede expertise op het gebied van vervoer, worden een reeks van instrumenten ontwikkeld die helpen bij het co-creëren van oplossingen en het testen van toekomstige beleidsscenario’s.

Hoe deelnemen?

In het najaar van 2022 zijn de verlovingsbijeenkomsten van start gegaan. Neem voor meer informatie over deelname contact op met het Living Lab-team via email.

Experimenten

De activiteiten zullen gericht zijn op de co-creatie, co-uitvoering en monitoring van oplossingen om de milieugebieden aan te pakken die specifiek door de proeftuin worden aangepakt (luchtvervuiling, duurzaam vervoer), wat op zijn beurt de aanpassing aan het klimaat bevordert. Wij geloven dat informatie en een verhoogd bewustzijn over de blootstelling aan vervuilende stoffen in verschillende verplaatsingsgerelateerde micro-omgevingen burgers kunnen beïnvloeden in de richting van een milieuvriendelijkere mobiliteitsstijl. We streven naar het co-design en de implementatie van doeltreffende oplossingen, ondersteund door bewijsmateriaal gegenereerd uit gegevensverzameling met behulp van een reeks sensoren (goedkope luchtkwaliteitsensoren, meteorologische sensoren en web-based crowd sourcing platformen). De verspreiding van wetenschappelijke kennis (in het bijzonder de impact van oplossingen), gegenereerd op basis van de proeftuinactiviteiten, biedt meerdere voordelen die vervolgens worden gebruikt om oplossingen op te schalen op stedelijk en regionaal niveau.

Het Hasselt Living Lab, beheerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt, heeft de handen in elkaar geslagen met de lokale technische secundaire school Campus Hast voor een diepgaande samenwerking. Zowel leerlingen als leerkrachten zullen gedurende het volledige schooljaar (september 2023 – juni 2024) GPS- en meteo-gegevens verzamelen. Digitale sensoren zoals Meteotrackers en smart citizen kits zullen worden gebruikt in het kader van deze samenwerking, waarbij leerlingen en leerkrachten niet alleen gegevens zullen verzamelen, maar deze ook op een innovatieve manier zullen gebruiken om de bevindingen van de analyse te integreren en zo het leren van leerlingen over klimaatverandering te verbeteren.

Deze samenwerking zal ook deel uitmaken van het project ‘Limburg Stemt Af’, een jaarlijks STEM-project dat onderwijs en bedrijfsleven samenbrengt om onderwijskansen te creëren voor Limburgs technologisch talent.

I-CHANGE day in the Hasselt Living Lab (Belgium)

We organised a workshop for citizens living in the Hasselt Living Lab, introducing them to the project and the problems of climate change in our own environment

From Industry to Everyday Life: A Workshop on Sustainable Transportation

International Master student in Transportation Sciences (Hasselt University, Belgium) Sophie Alkema recently hosted a workshop on sustainable transportation for 5th and 6th year secondary school students at Campus Hast. 

CARBON footprint calculators session in the Hasselt Living Lab

Hasselt Living Lab has performed focus group experiments with students and citizens to understand whether the existing personalized carbon footprint calculators help induce behavioural change in a positive direction.

Meteotracker and Low Cost Air quality Sensors – More Campaigns kicked off at Hasselt Living Lab

Under the I-CHANGE H2020 project, Hasselt Living Lab started a campaign to collect data from meteotracker sensors and low cost air quality sensors.

Partners

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Universiteit Hasselt

Contact

Muhammad Adnan
e-mail: muhammad.adnan@uhasselt.be
Davy Janssens
e-mail: davy.janssens@uhasselt.be
IMOB
e-mail: imob@uhasselt.be

Hasselt Living Lab

(English only)

Contact

6 + 13 =

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037193.